Block title
Block content

Zira velâyet sâhibi, avâmın itikad ettiği şeyleri göz ile müşahede ediyor... Bu ifadeye göre, Evliyaullah dediğimiz Allah dostları göz ile ne görüyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmanın çok derece ve mertebeleri vardır. Avam bir Müminin imanından tut, ta en büyük makam sahibi peygamberlerin imanına kadar, çok derece ve mertebeler vardır. Elbette avam bir Müminin iman mertebesi ile bir Allah dostu velinin iman mertebesi arasında hem keyfiyet, hem de kemiyet farkı olacaktır.

Avamın gaybi ve taklidi bir surette inandığı şeylere o veli zatlar tahkiki ve görerek bir tarzda iman ediyorlar.

Mesela; avam bir Mümin, kabir hayatına gaybi ve taklidi olarak iman ederken, velayetin mertebesine yeni ulaşmış bir veli, kabir hayatını müşahede edebiliyor. Yani kabir hayatını bizzat dünya gözü ile görebiliyor. Avamın gaybi ve taklidi bir surette inandığı melek ve cin gibi gizli varlıkları, veli zatlar bizzat çıplak gözü ile müşahede edebiliyor vs.

Veli zatların imanları, sadece bazı gaybi şeyleri görmekten ibaret değildir. Onlar iman edilen her hususta, diğer avam insanlardan farklılık gösterirler. Mesela; Allah’a iman hususunda taklidi imandan tut, ta miraçta Allah Resulünün Allah’ı dünya gözü ile görmesine kadar, hadsiz mertebe ve dereceler var.

Velayet makamına ulaşmak; ancak nefsin terbiye edilip ahlâken kemale ulaşmak ile mümkündür. Bu vasıfları haiz bir zatın da kerameti taşıması kolay ve münasiptir. Yani kibir ve gurura düşmeyecek kadar kamil ve olgun insanlardır bu zatlar.

Konunun geçtiği bölüm için tıklayınız: Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...