Block title
Block content

"Zira yalanlarla ittihad yalandır. Ve ifsadat üzerine müesses olan ism-i meşrutiyet, fâsittir. Müsemmâ-i meşrutiyet hak, sıdk, muhabbet ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır..." Devamıyla izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Zira yalanlarla ittihad yalandır. Ve ifsadat üzerine müesses olan ism-i meşrutiyet, fâsittir. Müsemmâ-i meşrutiyet hak, sıdk, muhabbet ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır."(1)

Bozgunculuk ve anarşistlik üzerine kurulmuş isimde bir demokrasi bozuk ve işe yaramazdır. Oysa gerçek demokrasi hak, doğruluk, sevgi, hoşgörü ve hukukun üstünlüğü esası üzerine kurulursa devam edebilir.

"Maatteessüf bunu kemal-i telâş ve teessüfle ihtar ediyorum ki: Meselâ, bir âlim-i zîtehevvür ki, sıfat-ı ilim kendini fesat ve fenalıktan men etmişken, daima onun sıfat-ı tehevvüründen vücuda gelen fesat ve fenalığın zikri vaktinde onu âlimlikle yâdetmek ve sıfat-ı ilme ilişmek, nasıl ilme husumet ve adaveti ima eder."(2)

Korku nedir bilmeyen bir alimi, ilim sıfatı bozgunculuk ve kötülükten men etmişken, bu korkusuzluk sıfatından sürekli bozgunculuk ve kötülük çıkıyor ve biz de kalkıp onun bu kötü özelliklerini alimliğine ve dolayısıyla da  ilme dayandırırsak, bu ilme karşı bir düşmanlık ve saygısızlık olur. Kötülük ve bozgunculuk ilimden değil başka bir sıfatından geliyor.

"Kezalik, şeriat-ı mutahharanın ve ittihad-ı Muhammedînin ism-i mukaddesi ki, fırkaların ağrâz-ı şahsiye ve hilâf-ı şeriat ile ektikleri tohum-u fesadı bir milyon fişek havaya atıldığı ve umum siyaset ve âsâyiş efrad elinde kaldığı ve ortalık anarşist gibi olduğu halde, o müthiş fırtına mucize-i şeriatla kansız, hafif geçtiği halde, o mübarek nâm ile o müthiş fesadı binden bir dereceye indirmekle beraber, daima o ismi garaz sahiplerine siper göstermek pek büyük bir tehlikeli noktaya, belki ukde-i hayatiyeye ilişmektir ki, dehşetinden her bir vicdan-ı selim titriyor, dağ-dâr-ı teessüf oluyor."(3) 

Herkesin ortak bir ismi ve ortak bir değeri olan şeriat-ı mutahhara ve ittihad-ı Muhammedî, belli bir azınlığa belli bir siyasi partiye inhisar edilemez. Çünkü ittihad-ı Muhammedî (a.s.m.) ki, umum mü'minlere şâmildir, cemiyet ve fırka değildir.

Şayet Müminlerin ortak çatısı olan bu mübarek isim ve kavramlar belli bir siyasi fırka ve meşrebe mahsus kılınırsa, onların hata ve kusuru direkt bu isimleri lekeleyecek ve zarar verecektir. Onun için İslam’ın temel değerleri politikalara alet edilmemelidir. Lâkin bazı cemiyet-i hayriye, kendine ittihad-ı Muhammedî diyebilir. Buna karışmam.

Dipnotlar:

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi.

(2) bk. age.

(3) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Divan-ı Harb-i Örfî | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 769 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...