Block title
Block content

"Zira, zahire çıkan bâtınlarının nurâniyeti, mürâîlerin zulümatıyla iltibas olmaz." cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Allah'ın izniyle eşya-yı gaybiye inkişaf eder. Ve onlar da, o eşyayı fenâ fillâh olan havaslarıyla görürler. Bunun istidraçtan farkı pek zahirdir. Zira, zahire çıkan bâtınlarının nurâniyeti, mürâîlerin zulümatıyla iltibas olmaz."(1)

Üstad Hazretleri burada keramet ile istidraç arasındaki farka işaret ediyor.

Keramet: Kur’an ve sünnet çerçevesinde nefsini ıslah edip manevi ve kalbi aydınlanmanın neticesinde, insanlarda görünen harikulade olaylardır. Keramet Allah’ın fiilidir, bir ikram bir ihsandır. Ve o keramet sahibi de kerametin Allah'tan olduğunu bilir ve Allah'ın kendisine hâmi ve rakîb olduğunu da bilir. Tevekkül ve yakîni de fazlalaşır.

İstidraç:  İstidraç ise, gaflet içinde iken, yani Kur’an ve sünnet çerçevesinin haricinde iken,  eşya-yı gaybiyenin inkişafından ve garip fiilleri izhar etmekten ibarettir. Bu haller Allah’ın razı olmadığı kişilerde görünür. Kişi bu harikulade işleri kendinden bilir ve nefsine verir. Nitekim Nemrut, Firavun, Şeddad, Deccal gibi azılı kafirlerde de olağanüstü haller görülmüştür, ama bunlar gafil ve münkir oldukları için bu olağanüstü halleri kendilerine vermişler, küfür ve gafletlerini daha da ziyadeleştirmişlerdir. Karun’un harika bir tarzda ikram edilen serveti için "Bu serveti kendi ilmimle kazandım..." (Kasas, 28/78) demesi  ve oradaki ikramı inkar etmesi bir istidraçtır.

Özet olarak, keramet makbul kullarda görünen olağanüstü bir hal iken, istidraç kafir ve günahkar kullarda, yani makbul olmayan insanlarda görünen olağanüstü bir haldir.

Keramet bir ikram ve ihsan iken, istidraç bir mekre, yani kafirlere küfürlerinden dolayı İlahi bir tuzaktır. Allah kafirlerin küfrünü ziyadeleştirmek için istidraç suretinde kafirlere bir takım güçler ve olağanüstü haller verir. Deccalin bir gözünde ispirtizma olup insanları tesiri altına alması bu kabildendir.

İçindeki nuranilik dışına aksetmiş bir evliya ile; içi pis, dışı aldatmaya yönelik bir mürainin (münafık demek) karıştırılması mümkün değildir. İstidraç ehli olan münafık ve mürailerle  keramet ehli olan evliyalar arasında  çok büyük farklar vardır. Azıcık basireti olan birisi aradaki farkı görür demektir.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...