Block title
Block content

"Zîşuur için, bahusus en mühim vazifesi müşahede ve şehadet ve dellâllık ve nezaret olan..." ifadesinde geçen kavramları açıklayarak, birbirinden farkını ve vazifelerini örneklerle açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Müşahede" kelime olarak gözle görmek ya da seyrederek anlamaya çalışmak anlamlarına geliyor. Kainat Allah’ın bir sanat tablosu, insan da bu tabloyu seyreden bir gözlemci oluyor.  

"Şehadet" bir şeyin doğruluğuna inanmak ve o şeye kanaat getirmek anlamına geliyor. İnsan kainat tablosunu önce seyretti sonra bir kanaate yani şehadete ulaştı. Şehadet aynı zamanda gözlemin sonucunda elde edilen bulgu, emare, işaret, iz anlamlarına da geliyor.   

"Dellâllık" kelime olarak bir şeyi ilân etmek, yüksek sesle bildirmek, başka nazarları davet etmek anlamlarına geliyor. İnsan kainat tablosunu önce gözlemledi, sonra şehadet etti, yani inanıp kanaat getirdi, sonra da inandığı ve kanaat getirdiği hak ve hakikati yüksek bir sesle başka nazarlara ilan etmeye başladı.

"Nezaret" kelime olarak her ne kadar bakmak ve seyretmek anlamına gelse de buradaki anlamı vekalet etmektir. Evet, insan sahip olmuş olduğu maddi ve manevi donanım (duygu ve latifeler demek) sayesinde kainatın efendisi ve bir özeti gibidir. Küçücük tat alma duyusu ile dünya mutfağında pişirilen bütün yiyecek ve içekleri tadıp tartabiliyor mesela.

"Kainatta hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah'ı tesbih etmesin, Onu anmasın, Ona dua etmesin. Fakat siz onların bu tesbihlerini, zikirlerini, dualarını fark etmiyorsunuz." (İsra, 17/44)

Bu ayetin de işaret ettiği gibi, kainatın hâl dili ile yapmış olduğu bütün tesbih ve zikirleri insan kendi adına alıp külli bir şuur ve niyet ile Allah’a takdim edebilir. Yani bir yönü ile insan kainatı arkasına alıp onlara vekalet ve nezaret ederek, Allah’a karşı arz-ı ubudiyet edebilir. Camide imamın, cemaate vekaleten Allah’a karşı dua ve ibadette bulunması gibi...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Beşinci Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 292 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...