Block title
Block content

"...Zîşuur olarak Ona şevk göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin gözbebeğinde aks-i nurunu yerleştirmektir." Bu paragrafdaki son cümleyi açıklayabilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, insanın kalbini Ayiney-i Samet olarak yaratmıştır. Yani kusursuz ve her cihetle eksik ve noksandan münezzeh olan Zatı Akdes'ten başkası ile tatmin olmayacak bir vaziyet ile yaratmıştır.

İnsan kalbi, bütün esma ve sıfatları sevecek ve mazhar olacak bir genişliğe ve keskinliğe sahiptir. İnsanın böyle kabiliyetli ve geniş olan kalp aynasını, Allah’ın isim ve sıfatlarını göstermekte ve izhar etmekte kullanması gerektiğine işaret ediyor.

Nasıl insanın göz bebeğine güneş küçük bir model olarak oraya yansımak ile girer. İnsanın kalp aynasına da Allah, bütün isim ve sıfatları ile tecelli olarak girebilir. Ama bu girmek, yani tecelli etmek, insanın iradesinin sarfından sonra olur. Üstat, bu manayı "Kalbin göz bebeğine aksi nurunu yerleştir." tabiri ile ifade ediyor.

Özetle, kalbin göz bebeğine  aksi nurun yerleşmesi demek, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarının geniş ve keskin olan insanın kalp aynasında tecelli etmesi ve görünmesi demektir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...