Block title
Block content

"Zuhr namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lâzım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil..." Bu ifadede belagat görünmüyor; birçok insan namaz vakitlerinin manasını bilmeden kılıyor, nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve zuhr zamanında -ki o zaman gündüzün kemâli ve zevale meyli ve yevmî işlerin âvân-ı tekemmülü ve meşâğilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fâni dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve in'âmât-ı İlâhiyenin tezahür ettiği bir andır- ruh-u beşer o tazyikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o mânâsız ve bekasız şeylerden çıkıp, Kayyûm-u Bâkî olan Mün'im-i Hakikînin dergâhına gidip el bağlayarak, yekûn nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiâne etmek ve celâl ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek ve kemâl-i bîzevâline ve cemâl-i bîmisâline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilân etmek demek olan zuhr namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lâzım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil..."(1)

Bu izahı dinledikten ve anladıktan sonra takdir etmeyen insan, insan değildenilmek isteniyor. Yoksa ekseri avam olan insanlara direkt bir ifade ile öğle namazının şu sırlı ve latif manalarını anlamayan “insan, insan değil” denilmiyor. Zaten paragrafın sonucu hükmünde olan “insan, insan değil” ifadesi, paragrafa matuf bir te’dibtir. Yoksa paragraftan bağımsız bir te’dib değildir. Dolayısı ile belagate zıt ve mugayir bir durum söz konusu değildir.

Öğretmen, öğrenciye ders anlatmadan öğrenciyi imtihan eder, sonra da onu tekdir ederse; bu hikmetsiz bir davranış olur. Lakin tam izah ve dersten sonra, öğrenciyi tekdir etmesi hikmete münasiptir. Risale-i Nur'un ekser üslubunda gerekli izah ve ispat yapıldıktan sonra bu tekdir ve te’diplerin yapıldığını görmekteyiz...

(1) bk. Sözler, Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...