Zülcenaheyn olan Üstad kimdir ve bu vasıf ne anlama geliyor? Diğer üstadlarda bu vasıf bulunuyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kelime-i şahadet getirirken, önce “Allah’tan başka İlâh (hak Ma’bud) olmadığını,” onun akabinde de “Hz. Muhammed’in (asm.) Allah’ın kulu ve resulü olduğunu” ifade ederiz.

“Zülcenaheyn iki kanat sahibi” demek olup, Peygamber Efendimizin (asm.) hem kul, hem de resul olma yönlerini birlikte ifade etmektedir.

Peygamberimiz (asm), Allah’ın bütün insanlık âlemine örnek olmak üzere yarattığı ve en güzel şekilde terbiye ettiği en mükemmel kuldur (abdiyet).

Ve bu mükemmel kul, Allah’ı bütün insanlara tanıtmakla ve O’nun emir ve yasaklarını öğretmekle görevlendirilmiştir (risalet).

Onun bu iki farklı yönü Üstadın şu cümlesinde çok güzel ifade edilmiştir.

“… O zât, ubudiyet-i külliye cihetiyle kesret tabakatının dergâh-ı İlahiye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle dergâh-ı İlahînin kesret tabakatına memurudur.”(1)

Öte yandan, Peygamberimiz (asm) sadece insanların değil cinlerin de peygamberidir. Bu yönüyle kendisine Resulü’s- sakaleyn denilmiştir.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...