"Zulüm ve fıskta hasis ve hayırsız bir lezzet görüldüğünden, onlardan nefis teneffür etmez." Zalim bir insan aynı anda vicdanlı olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah insan fıtratına şerri de hayrı da beraber olarak tohum ve nüve şeklinde yerleştirmiş ve ikisini iki zıt rakip olarak tayin etmiştir. Ta ki insan mücadele ve mücahade ile terakki ya da tedenni edebilsin. İmtihan olmanın sırrı da budur.

Şayet insan sadece hayra kabiliyetli olarak programlansa idi, o zaman makamı sabit olan melekler gibi olurdu; sadece şerre programlansa o zaman şeytan gibi olurdu. Oysa insan hem melek hem de şeytan olabilme kabiliyet ve imkanına sahiptir. Melek ya da şeytan gibi olmayı insan kendi seçer ve bu seçiminden dolayı da hesaba çekilir.

Bu yüzden insanların çoğunluğu hayır ve vicdanı dinlemeyip nefis ve şeytana uyarak şeytanlığı seçiyor. İnsanların bu dünyadaki tercih ve seçimleri büyük hesap gününde yargılanacak.

Çaresiz ve şefkate muhtaç bir köpeğe bir kediye bir canlıya eziyet eden insan görünümlü şeytanların ahiretteki azabı çok şiddetli olacak. Canlılara şefkat etmeyene Allah’ta şefkat etmez.

Akra’ b. Hâbis Hz. Peygamber (asm)’i torunu Hasan’ı öperken görünce:

“Benim on çocuğum var onlardan birini bile öpmedim.” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (asm):

“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” buyurdu.(1)

İnsanın kalbinde iman, şefkat ve hayır galipse, o kimse olgun ve faziletli bir insandır; yok şer, kin ve nefret galipse, o kimse de yaramaz ve alçak bir insandır.

(1) bk. Müslim, Fedâil, 65.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...