"Zulüm ve fıskta hasis ve hayırsız bir lezzet görüldüğünden, onlardan nefis teneffür etmez." Zalim bir insan aynı anda vicdanlı olabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah insan fıtratına şerri de hayrı da tohum ve nüve şeklinde beraber yerleştirmiş ve ikisini iki zıt rakip olarak tayin etmiştir. Ta ki insan mücadele ve mücahade ile terakki ya da tedenni edebilsin. İmtihan olmanın sırrı da budur.

Şayet insan sadece hayra kabiliyetli olarak programlansa idi, o zaman makamı sabit olan melekler gibi olurdu; sadece şerre programlansa o zaman şeytan gibi olurdu. Oysa insan hem melek hem de şeytan olabilme kabiliyet ve imkanına sahiptir. Melek ya da şeytan gibi olmayı insan kendi seçer ve bu seçiminden dolayı da hesaba çekilir.

Bu yüzden insanların çoğunluğu hayır ve vicdanı dinlemeyip nefis ve şeytana uyarak şeytanlığı seçiyor. İnsanların bu dünyadaki tercih ve seçimleri büyük hesap gününde yargılanacak.

Çaresiz ve şefkate muhtaç bir köpeğe, bir kediye veya herhangi bir canlıya eziyet eden insan görünümlü şeytanların ahiretteki azabı çok şiddetli olacak. Canlılara şefkat etmeyene Allah (c.c) da şefkat etmez.

Akra’ b. Hâbis Hz. Peygamber (a.s.m)’i torunu Hz. Hasan’ı öperken görünce:

“Benim on çocuğum var onlardan birini bile öpmedim.” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (a.s.m):

“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” buyurdu. (1)

İnsanın kalbinde iman, şefkat ve hayır galipse, o kimse olgun ve faziletli bir insandır; yok şer, kin ve nefret galipse, o kimse de yaramaz ve alçak bir insandır.

Dolayısıyla bir insanda bazen zulüm damarı galip gelebilir. Şayet bu kişi şefkat tohumunu öldürmemiş ise, onda o damar hâlâ devam ediyor demektir. Bazen bir insan başkalarına zulümle zarar verirken, kendi sevdiklerine veya şefkate muhtaç olan zayıflara merhamet edebiliyor. Onlara vicdanlı ve şefkatli davranabiliyor. Ama şefkat tohumunu köreltmiş ise, vicdanı da tefessüh etmiş ise, kendi çocuğunu da ailesini de vahşice öldürecek bir duruma gelebilir.

(1) bk. Müslim, Fedâil, 65.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...