2 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَبَداً دَاۤئِمًا 3

Aziz, sıddık kardeşlerim ve mânevî Medresetü’z-Zehranın Nur şakirtleri; Ben Isparta’ya geldiğim vakit, Isparta’da İmam-Hatip ve vâiz mektebinin açılacağını haber aldım. O mektebe kayıt olacak talebelerin ekserisi Nurcu olmaları münasebetiyle o mektebin civarında gayr-ı resmî bir surette bir Nur medresesi açılıp, o mektebi bir nevi medrese-i Nuriye yapmak fikriyle bir hâtıra kalbime geldi. Bir iki gün sonra, güya bir ders vereceğim diye etrafta şâyi olmasıyla, o dersimi dinlemek için rical ve nisâ kafilelerinin etraftan gelmeleriyle anlaşıldı ki, böyle nim-resmî ve umumî bir medrese-i Nuriye açılsa, o derece kalabalık ve tehacüm olacak ki, kabil olmayacak. Afyon’da mahkemeye gittiğimiz vakitki gibi pek çok lüzumsuz içtimalar olmak ihtimali bulunduğundan, o hâtıra terk edildi, kalbe bu ikinci hakikat ihtar edildi. Hakikat de şudur:

“Herbir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriyeye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört zât birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesinde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir” diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum.
4 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Hasta Kardeşiniz
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
3 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi ebediyen, dâima üzerinize olsun.
4 : Bâkî olan sadece Odur.
Önceki Risale: ( 76 ) / Sonraki Risale: ( 78 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âdi : basit, değersiz
alâkadar : alâkalı, ilgili
aziz : çok değerli, izzetli
beyan : açıklama, anlatım
ekser : çoğunluk
gayr-ı resmî : resmî olmayan
hakikat : asıl, esas, doğru, gerçek
hane : ev
içtima : toplanma, bir araya gelme
İhlâs Risalesi : Yirmi Birinci Lem’a
ihtar : hatırlatma, ikaz
ittihaz etmek : edinmek, kabul etmek
kabil : mümkün, olabilir
kafile : topluluk, grup
maişet : geçim, yaşayış
mazhar : olma erişme, nail olma
medrese-i Nuriye : Risale-i Nur’un okunduğu yer
muamele : davranış, iş
nevi : tür, çeşit
nisâ : kadınlar
rical : adamlar
sıddık : çok doğru ve bağlı
suret : biçim, görünüş
şakirt : öğrenci
şâyi : duyumlar; duyulma, yayılma
talebe-i ulûm : ilim talebeleri
tehacüm : hücum etme
temin : sağlama
umumî : bütün
vâiz : vaaz eden
Yükleniyor...