Üstadımız diyor ki: Mahkemelerin tehirinde hayır var. Şimdiye kadar Nura ve Nurculara verilen zahmetler, rahmetlere dönmesi gösteriyor ki, bu tehirde de hayırlar var ki, birisi bu olmak ihtimali var:

Hariç âlem-i İslâmda Nurun ehemmiyetli tesire başlaması ve inkişaf ve intişarı ve buranın siyasîleri Avrupa’ya bir rüşvet olarak bir derece Avrupalaşmak meylini göstermesi, hariçte zannedilmekle mahkemelerce Nurun serbestiyet-i tâmmesi için karar vermek, hariç âlem-i İslâmda Nurların hakikî ihlâsına böyle bir şüphe gelecekti ki, ya Nurcular riyakârlığa mecbur olmuşlar veyahut böyle medenîleşmek fikrinde olanlara ilişmiyorlar, zaaf gösteriyorlar diye, Nurun kıymetine büyük zarar olduğu için, bu tehir o evhamları izale eder. Ve ispat ediyor ki, otuz seneden beri İslâmiyetin şiarına muhalif şeylere baş eğmiyorlar.
• • •
Önceki Risale: ( 78 ) / Sonraki Risale: ( 80 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i İslâm : İslâm dünyası
beyan etmek : açıklamak, anlatmak
evham : kuruntular, şüpheler
hakikî : asıl, gerçek
hariç : dışarı
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme
ikrar : kabul etme, doğrulama
inkişaf etme : ortaya çıkma, açılma
intişar : yayılma
izale etme : giderme
mâhiyet : esas, nitelik, özellik
medâr-ı bahs : söz konusu
meyil : arzu, istek
muhalif : aykırı, karşı
nota : uyarı, bildiri
rahmet : İlâhî şefkat, merhamet
riyakârlık : gösteriş
serbestiyet-i tâmme : tam özgürlük
şiar : işaret, nişan
tecavüz etme : saldırma
tehir : erteleme, sonraya bırakma
zaaf : zayıflık, güçsüzlük
Yükleniyor...