On Dokuzuncu Lem’a

İktisat Risalesi

İktisat ve kanaate, israf ve tebzîre dairdir.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ - كُلُوا وَاشْرَبوُا وَلاَ تُسْرِفُوا 1

ŞU ÂYET-İ KERİME, iktisada kat’î emir ve israftan nehy-i sarih suretinde gayet mühim bir ders-i hikmet veriyor. Şu meselede Yedi Nükte var.

BİRİNCİ NÜKTE: Hâlık-ı Rahîm, nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. 2 İsraf ise şükre zıttır, nimete karşı hasâretli bir istihfaftır. İktisat ise, nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır.

Evet, iktisat hem bir şükr-ü mânevî, hem nimetlerdeki rahmet-i İlâhiyeye karşı bir hürmet, hem kat’î bir surette sebeb-i bereket, hem bedene perhiz gibi bir medar-ı sıhhat, hem mânevî dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebeb-i izzet, hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zâhiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise, mezkûr hikmetlere muhalif olduğundan, vahîm neticeleri vardır.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Yiyin, için, fakat israf etmeyin.” A’râf Sûresi, 7:31.
2 : bk. İbrahim Sûresi, 14:7.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Sekizinci Lem'a / Sonraki Risale: Yirminci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âsâb : sinirler
âyet-i kerime : şerefli âyet, Kur’ân’ın herbir cümlesi
dair : ilgili, ait
ders-i hikmet : hikmet dersi
Fâtır-ı Hakîm : her şeyi hikmetle ve üstün sanatıyla benzersiz olarak yaratan Allah
Hâlık-ı Rahîm : bütün varlıkların yaratıcısı olan, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah
hasâretli : zarar verici
hikmet : fayda, gaye
hürmet etmek : saygı göstermek
ihtiram : saygı gösterme
iktisat : tutumluluk
israf : savurganlık
istihfaf : hafife alma
kanaat : kısmetine razı olma, yetinme
kat’î : kesin
kuvve-i zâika : tad alma duyusu
lem’a : parıltı
medar-ı sıhhat : sağlıklı olmanın kaynağı
mezkûr : adı geçen
misal : görünüm
muhalif : zıt, ters düşen
mukabil : karşılık
muntazam : düzenli
nehy-i sarih : açık bir şekilde yasaklama
netice : son, sonuç
nev-i beşer : insanlar
nimet : iyilik, lütuf
nükte : ince ve derin anlamlı söz
rahmet-i İlâhiye : Allah’ın rahmeti, şefkat ve merhameti
sebeb-i bereket : bolluk ve bereket sebebi
sebeb-i izzet : şeref ve üstünlük sebebi
suret : biçim, şekil
şükr-ü mânevî : mânevî şükür
şükür : Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
tebzîr : israf, saçıp savurma
vahîm : korku ve dehşet verici
zâhiren : dış görünüş itibariyle
zillet : hor, hakir, aşağılanma
Yükleniyor...