On Dördüncü Lem’a

İki Makamdır. Birinci Makamı, iki sualin cevabıdır.

2 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ 3

Aziz, sıddık kardeşim Refet Bey,

Sevr ve hût’a dair sorduğun sualin bazı risalelerde cevabı vardır. O nevi suallere göre cevap, Yirmi Dördüncü Sözün Üçüncü Dalında “On İki Asıl” namıyla on iki kaide-i mühimme beyan edilmiştir. O kaideler ehâdis-i Nebeviyeye dair muhtelif tevilâta dair birer mihenktirler ve ehâdise gelen evhâmı def edecek mühim esaslardır. Maatteessüf şimdilik sünuhattan başka ilmî mesâille iştigalime mâni bazı haller var. Onun için, sualinize göre cevap veremiyorum. Eğer sünuhat-ı kalbiye olsa, bilmecburiye meşgul oluyorum. Bazan suallere sünuhata tevafuk ettiği için cevap verilir; gücenmeyiniz. Onun için, herbir sualinize lâyıkınca cevap veremiyorum. Haydi, bu defaki sualinize kısa bir cevap vereyim.

Bu defaki sualinizde diyorsunuz ki: “Hocalar diyorlar: Arz öküz ve balık üstünde duruyor. Halbuki arz, muallâkta bir yıldız gibi gezdiğini coğrafya görüyor. Ne öküz var, ne de balık!”

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
3 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
| Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Lem'a / Sonraki Risale: On Beşinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâm üzerine olsun
arz : yeryüzü
aziz : çok değerli, izzetli
beyan etmek : açıklamak
bilmecburiye : zorunlu olarak
ehâdis : hadisler, Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
ehâdis-i Nebeviye : Hz. Peygamber tarafından söylenen sözler
esas : temel
evhâm : vehimler, kuruntular
ferman etmek : buyurmak
hal : tavır, davranış
hût : büyük balık
ilmî : bilimsel
isnad edilen : dayandırılan
iştigal : meşgul olma
kaide : kural
kaide-i mühimme : önemli kural
lem’a : parıltı
maatteessüf : ne yazık ki
makam : derece, bölüm
mâni : engel
mesâil : meseleler
mihenk : ölçü
muallâk : asılı, boşta
muhtelif : çeşitli
mühim : önemli
namıyla : adıyla
nevi : çeşit, tür
Refet Bey :
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
risale : Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi
rivayet : Peygamberimizden duyulan sözlerin ve görülen davranışların nakledilmesi
sahih : doğru, sağlıklı
sevr : öküz
sıddık : çok doğru, sadık
sünuhat : kalbe gelen mânâlar
sünuhat-ı kalbiye : Allah’ın yardımıyla kalbe gelen mânâlar
tevafuk : uygunluk
tevilât : yorumlar
zat : kişi
Yükleniyor...