بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ 1

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ 2

وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَاۤئِنُهُ 3

مَا مِنْ دَاۤبَّةٍ اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا 4

gibi, kayyûmiyet-i İlâhiyeye işaret eden âyetlerin bir nüktesi ve İsm-i Âzam veyahut İsm-i Âzamın iki ziyasından ikinci ziyası veyahut İsm-i Âzamın altı nurundan altıncı nuru olan Kayyûm isminin bir cilve-i âzamı, Zilkade ayında aklıma göründü. Eskişehir Hapishanesindeki müsaadesizliğim cihetiyle, o nur-u âzamı elbette tamamıyla beyan edemeyeceğim.

Fakat Hazret-i İmam-ı Ali (r.a.) Kaside-i Ercûzesinde “Sekîne” nam-ı âlîsiyle beyan ettiği İsm-i Âzam ve Celcelûtiyesinde yine pek muhteşem isimlerle İsm-i Âzam içinde bulunan o altı ismi en âzam, en ehemmiyetli tuttuğu için ve onların bahsi içinde kerametkârâne bize teselli verdiği için, bu ism-i Kayyûma dahi, evvelki beş esmâ gibi, hiç olmazsa muhtasar bir surette, Beş Şua ile o nûr-u âzama işaret edeceğiz.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Herşeyin hüküm ve tasarrufu Onun elindedir.” Yâsin Sûresi, 36:83.
2 : “Göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu Ona aittir.” Zümer Sûresi, 39:63.
3 : “Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri Bizim yanımızda olmasın.” Hicr Sûresi, 15:21.
4 : “Hiçbir canlı yoktur ki, Allah onu alnından tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın.” Hûd Sûresi, 11:56.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Beşinci Nükte
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âyet : Kur’ân’da yer alan her bir cümle
âzam : en büyük
azîm : büyük, yüce
beyan etmek : açıklamak
Celcelûtiye : Peygamberimizin (a.s.m.) derslerine dayanarak, ebced ve cifir hesabıyla ilgili, Hz. Ali tarafından yazılan bir kaside
cihet : yön, taraf
cilve-i âzam : en büyük yansıma
ehemmiyet : önem
ehemmiyetli : önemli
esmâ : isimler
evvelki : önceki
ezvak : zevkler; mânevî lezzetler
iman : Allah inancı
inkişaf : açığa çıkma
İsm-i Âzam : Cenâb-ı Hakkın bin bir isminden en büyük ve mânâca diğer isimleri kuşatmış olanı
ism-i Kayyûm : Allah’ın herşeyi Kendi varlığıyla ayakta tuttuğunu ve varlıklarını devam ettirdiğini ifade eden ismi
Kaside-i Ercûze : Hz. Ali tarafından yazılan ve istikbalden haber veren kaside
Kayyûm : herşeyi Kendi varlığıyla ayakta tutan Allah
kayyûmiyet-i İlâhiye : Allah’ın her zaman ve her yerde var olması ve bütün varlıkların ancak Onunla var olabilmeleri
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak bazı kişi ve varlıklarda görülen olağanüstü hâl ve özellik
kerametkârâne : kerametli bir şekilde
mesele-i imaniye : imana dair mesele
muhtasar : kısa, özet
müreccah : tercih edilen
müsaadesizlik : şartların elverişli olmaması
nam-ı âlî : yüce isim
nazar : bakış
nûr-u âzam : büyük ve muazzam nur
nûr-u âzam : çok büyük nur
nükte : derin anlamlı söz
Sekîne : içinde on dokuz harfli, on dokuz âyet bulunan çok önemli bir dua
suret : biçim, şekil
şuâ : ışık, ışın
teselli vermek : avutmak, acısını dindirmek
zilkade : Hicrî ayların on birincisi
ziya : ışık
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...