Öyleyse, böyle bir insanın hakikî vazifesi ve saadeti, bütün cihazatı ve istidadatıyla o Bâkî-i Sermedînin daire-i marziyâtında esmâsına yapışıp, ebed yolunda o Bâkîye müteveccih olup gitmektir.

Lisanı 1 يَا بَاقِۤى أَنْتَ الْبَاقِى dediği gibi; kalbi, ruhu, aklı, bütün letâifi هُوَ الْبَاقِى هُوَ اْلاَزَلِىُّ اْلاَبَدِىُّ
هُوَ الْسَّرْمَدِىُّ هُوَ الدَّائِمُ هُوَ الْمَطْلُوبُ هُوَ الْمَحْبُوبُ هُوَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْمَعْبُودُ
2 demeli.

سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 3

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَسِينَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا 4

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Bâkî kalan ancak Sensin, ey Bâkî.
2 : Varlığı sonsuza kadar devam eden Bâkî Odur; başlangıcı olmayan Ezelî ve sonu olmayan Ebedî Odur; Varlığı sürekli olan Daimî ve rızasına kavuşmak istenen Matlup Odur; sevilen Mahbub Odur; cemâliyle ve rızasıyla müşerref olunmak en büyük gaye olan Maksûd Odur; Kendisine ibadet ve mânevî kulluk hediyeleri takdim edilen Mâbûd Odur.
3 : “Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin.” Bakara Sûresi, 2:32.
4 : “Ey Rabbimiz, unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesaba çekme.” Bakara Sûresi, 2:286.
Önceki Risale: İkinci Lem'a / Sonraki Risale: Dördüncü Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Bâkî : varlığı devamlı ve kalıcı olan Allah
Bâkî-i Sermedî : varlığı sonsuz ve sürekli olan Allah
cihazat : organlar, donanım
daire-i marziyât : Allah’ın rızası dairesindeki şeyler
ebed : sonsuzluk
esmâ : isimler
istidadat : kabiliyetler, meziyetler
letâif : insan ruhundaki ince duygular ve ruhun dış dünyaya bakan pencereleri
müteveccih olmak : yönelmek
Yükleniyor...