Yirmi Beşinci Lem’a

Yirmi Beş Devâdır

Hastalara bir merhem, bir teselli, mânevî bir reçete, bir iyâdetü’l-marîz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır.

İHTAR VE İTİZAR: Bu mânevî reçete, bütün yazdıklarımızın fevkinde bir sür’atle HAŞİYE telif edildiği gibi, hem umuma muhalif olarak, tashihata ve dikkate vakit bulmayarak, telifi gibi gayet sür’atle, ancak bir defa nazardan geçirildi. Demek, müsvedde-i evvel hükmünde müşevveş kalmıştır. Kalbe fıtrî bir surette gelen hâtırâtı san’atla ve dikkatle bozmamak için, yeniden tetkikata lüzum görmedik. Okuyan zatlar, hususan hastalar, bazı nâhoş ibarelerden veyahut ağır kelimelerden ve ifadelerden sıkılıp gücenmesinler, bana da dua etsinler.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
اَلَّذِينَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوۤا اِنَّا ِللهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ
1

وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ - وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 2

ŞU LEM’ADA, nev-i beşerin on kısmından bir kısmını teşkil eden musibetzede ve hastalara hakikî bir teselli ve nâfi bir merhem olabilecek Yirmi Beş Devâicmâlen beyan ediyoruz.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Bu risale dört buçuk saat zarfında telif edilmiştir. Evet (Rüştü), Evet (Re’fet), Evet (Hüsrev); Evet (Said)
1 : “O kimseler ki, başlarına bir musibet geldiğinde ‘Biz Allah’ın kullarıyız; dönüşümüz de ancak Onadır’ derler.” Bakara Sûresi, 2:156.
2 : “Beni yediren ve içiren Odur. Hastalandığımda bana şifa veren de Odur.” Şuarâ Sûresi, 26:79-80.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Dördüncü Lem'a / Sonraki Risale: Yirmi Altıncı Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

beyan etmek : açıklamak
devâ : ilâç, çare
fevkinde : üstünde
fıtrî : doğal
hakikî : asıl, gerçek
hâtırât : hatıralar, düşünceler
hususan : bilhassa, özellikle
ibâre : cümle, ifade
icmâlen : kısaca
ihtar : hatırlatma, uyarı
itizar : özür dileme
iyâdetü’l-marîz : hastayı ziyâret etme
lem’a : parıltı
makam : konum
merhem : ilaç
muhalif : zıt, ters düşen
musibetzede : belâya, sıkıntıya düşmüş olan kimse
müsvedde-i evvel : ilk müsvedde, ilk karalama
müşevveş kalmak : karışık, düzensiz kalmak
nâfi : faydalı
nâhoş : hoşa gitmeyen
nazardan geçirmek : gözden geçirmek
nev-i beşer : insanlar
risale : Risale-i Nur’u oluşturan bölümlerden her birisi
suret : biçim, şekil
sür’at : hız
tashihat : bir eser üzerinde, yanlışları gidermek amacıyla, yayın öncesi yapılan düzeltmeler
telif etmek : eser yazmak
teşkil eden : oluşturan
tetkikat : incelemeler
umum : genel
zarfında : içinde
Yükleniyor...