Madem ihlâsta mezkûr hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var. Ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid’alar, dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş.

Elbette, herkesten ziyade, bütün kuvvetimizle ihlâsı kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlâsın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa, hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zayi olur, devam etmez; hem şiddetli mes’ul oluruz.

1 وَلاَ تَشْتَرُوا بِاٰيَاتِى ثَمَنًا قَلِيلاً âyetindeki şiddetli tehditkârâne nehy-i İlâhîye mazhar olup, saadet-i ebediye zararına, mânâsız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hodfuruşâne, sakîl, riyâkârâne bazı hissiyat-ı süfliye ve menâfi-i cüz’iyenin hatırı için ihlâsı kırmakla, hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur’âniyenin hürmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz.

Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur.

Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir. İhlâsı kıracak esbabdan yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm 2 اِنَّ النَّفْسَ َلاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّى demesiyle, nefs-i emmâreye itimad edilmez. Enâniyet ve nefs-i emmâre sizi aldatmasın. İhlâsı kazanmak ve muhafaza etmek ve mânileri def etmek için, gelecek düsturlar rehberiniz olsun.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Benim âyetlerimi, az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin.” Bakara Sûresi, 2:41.
2 : “Şüphesiz nefis daima kötülüğe sevk eder-ancak Rabbim rahmet ederse o müstesna.” Yusuf Sûresi, 12:53.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirminci Lem'a / Sonraki Risale: Yirmi İkinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Aleyhisselâm : Allah’ın selamı üzerine olsun
bid’a : dinde olmayıp sonradan dine zarar verecek şekilde ortaya çıkan şey
dalâlet : hak yoldan sapma, inkârcılık yapma
def etmek : uzaklaştırmak, ortadan kaldırmak
düstur : kural
ehemmiyet : değer, önem
enâniyet : benlik, gurur
esbab : sebepler
hâdim : hizmetçi
hakaik-i imaniye : iman hakikatleri
Hazret-i Yusuf :
hissiyat-ı süfliye : insanları kötülüğe yönelten aşağılık duygular
hizmet-i kudsiye : kutsal hizmet
hizmet-i Kur’âniye : Kur’ân hakikatlerini yayma hizmeti
hodfuruşâne : kendini beğenerek, övünerek
hürmet etmek : saygı göstermek
hürmetsiz : saygısız
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme, samimiyet
ihsân-ı İlâhî : Allah’ın ihsânı, ikramı, bağışı
itimad etmek : güvenmek
kederli : sıkıntılı
kudsiyet : kutsallık
mazhar olmak : bir özelliği üzerinde yansıtmak
menâfi-i cüz’iye : küçük ve sınırlı menfaatler
muzır : zararlı
mükellef : yükümlü
nefs-i emmâre : hazır zevke düşkün ve insanı kötülüğe sevk eden duygu
nehy-i İlâhî : Allah tarafından konulan yasak
razı olmak : hoşnut olmak
rıza-yı İlâhî : Allah’ın rızası, hoşnutluğu
riyâkârâne : iki yüzlü bir tarzda
saadet-i ebediye : sonsuz mutluluk, sonsuz olan Cennet hayatı
sakîl : ağır karşılanma
savletli : saldıran
taarruz : saldırı
tecavüz : haddi aşma, saldırma
tehditkârâne : tehdit ederek
umur-u hayriye : hayırlı işler
vazife-i imaniye : iman hakikatlerini yayma görevi
hassa : temel özellik
mezkûr : adı geçen
mukabil : karşılık
tazyikat : baskılar, sıkışmalar
Yükleniyor...