Yirminci Lem’a

İhlâs hakkında

On Yedinci Lem’anın On Yedinci Notasının Yedi Meselesinden, Beş Noktadan ibaret olan İkinci meselesinin Birinci Noktası iken, ehemmiyetine binaen Yirminci Lem’a oldu.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينُ اَلاَ ِللّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ
1

âyetiyle ve

هَلَكَ النَّاسُ اِلاَّ الْعاَلِمُونَ وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ اِلاَّ الْعَامِلوُنَ وَهَلَكَ الْعَامِلُونَ اِلاَّ الْمُخْلِصُونَ وَالْمُخْلِصُونَ عَلٰى خَطَرٍ عَظِيمٍ 2

(ev kemâ kàl) hadis-i şerifi, ikisi de ihlâs ne kadar İslâmiyette mühim bir esas olduğunu gösteriyorlar. Bu ihlâs meselesinin hadsiz nüktelerinden yalnız Beş Noktamuhtasaran beyan ederiz.

TENBİH: Bu mübarek Isparta’nın medar-ı şükran bir hüsn-ü taliidir ki, ondaki ehl-i takvâ ve ehl-i tarikat ve ehl-i ilmin, sair yerlere nisbeten, rekabetkârâne ihtilâfları görünmüyor. Gerçi lâzım olan hakikî muhabbet ve ittifak yoksa da, zararlı muhalefet ve rekabet de başka yerlere nisbeten yoktur.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Muhakkak ki Biz sana kitabı hak ile indirdik. İbadetini ihlâs ile Ona yönelterek sadece Allah’a kulluk et. Bilin ki, şirkten ve riyadan uzak hâlis din Allah’a mahsustur.” Zümer Sûresi, 39:2-3.
2 : “İnsanlar helâk oldu-âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu-ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu-ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar.” bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ 2:415; Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn 3:414.
| Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Dokuzuncu Lem'a / Sonraki Risale: Yirmi Birinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âyet : Kur’ân’ın her bir cümlesi
beyan etmek : açıklamak
binaen : dayanarak
ehemmiyet : değer, önem
ehl-i ilim : ilimle uğraşan kişiler, âlimler
ehl-i takvâ : takvâ sahipleri
ehl-i tarikat : tarikata mensup olanlar
esas : temel
ev kemâ kàl : veya buna benzer şekilde buyurduğu gibi
hadis-i şerif : Peygamberimize ait söz, emir ve davranış
hadsiz : sayısız, sınırsız
hakikî : asıl, gerçek
hüsn-ü tali : güzel kısmet, baht
ibaret olan : meydana gelen, oluşan
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme; samimiyet
ihtilâf : anlaşmazlık, uyuşmazlık
ittifak : anlaşma, birlik
lem’a : parıltı
medar-ı şükran : şükür sebebi
muhabbet : sevgi
muhalefet : aykırı davranma, ters düşme
muhtasaran : özet olarak
mübarek : bereketli, hayırlı
mühim : önemli
nisbeten : kıyasla
nokta : konu, bölüm
nota : bildiri
nükte : derin ve ince anlamlı söz
rekabetkârâne : rekabet edercesine
sair : diğer
tenbih : ikaz, uyarı
Yükleniyor...