Birinci Mektup
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ 1
3 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ2 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Dört sualin muhtasar cevabıdır.

BİRİNCİ SUAL: Hazret-i Hızır Aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise, niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar?

Elcevap: Hayattadır. Fakat merâtib-i hayat beştir. O, ikinci mertebededir. Bu sebepten, bazı ulema hayatında şüphe etmişler.

Birinci tabaka-i hayat: Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyettir.

İkinci tabaka-i hayat: Hazret-i Hızır ve İlyas Aleyhimesselâmın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani, bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimî mukayyet değillerdir. Bazan, istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler; fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde, ehl-i şuhud ve keşif olan evliyanın Hazret-i Hızır ile maceraları, bu tabaka-i hayatı tenvir ve ispat eder. Hattâ makamat-ı velâyette bir makam vardır ki, “makam-ı Hızır” tabir edilir. O makama gelen bir velî, Hızır’dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazan o makam sahibi, yanlış olarak ayn-ı Hızır telâkki olunur.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Ve sadece Ondan yardım diliyoruz.
2 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
3 : “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
| Sonraki Sayfa »
Sonraki Risale: İkinci Mektup
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aleyhimesselâm : Allah’ın selâmı o ikisinin üzerine olsun
aleyhisselâm : Allah’ın selâmı onun üzerine olsun
ayn-ı Hızır : Hızır’ın kendisi
beşeriyet : insanlık
ehl-i şuhud ve keşif : maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözleme yeteneğine sahip insanlar
evliya : veliler, Allah dostları
levazımat : gerekli olan şeyler, ihtiyaçlar
makamat-ı velâyet : velîlik makamları
makam-ı Hızır : Hz. Hızır’ın (a.s.) makamı
merâtib-i hayat : hayat mertebeleri
mertebe : derece, makam
muhtasar : kısaltılmış, özet
mukayyet : kayıt altında, sınırlı
mühim : önemli
tabaka-i hayat : hayat tabakası
tabir edilme : adlandırılma
tecerrüt : soyutlanma, sıyrılma
telâkki : kabul etme
tenvir : nurlandırma, aydınlatma
tevatür : çeşitli kanallardan gelen ve doğruluğu kesin olarak kanıtlanan haber
ulema : âlimler
velî : Allah dostu
Yükleniyor...