Perdelenmişse zuhûrun,
Gizlenmez haşmetli nûrun;
Gölgesi olmaz ki nûrun;
Firdevs’deki cânân gibi.

Ey hatib-i devr-i zamân,
Sürur buldu kevn ü mekân;
Seni bekler gizli ayân,
Hep hastalar Lokmân gibi.

Nûr yolunun kurbânıyız,
Kehkeşânın sâmânıyız,
O âteşin dumânıyız;
Âteş yanan külhân gibi.

Rânâ rengin güle benzer,
Rûh üfürür, kokun eser,
Ufkumuzda oldun seher;
Tâm ağaran bir tan gibi

Ey cilvesi zâhir rahmet,
Bâri bizlere imdât et,
Kulun olmak diler elbet;
Bahçenizde fidan gibi.

Pes gönlümüz hep dâim pes,
Ey ağlayan, feryâdı kes!
Boş geçmesin hiçbir nefes,
“Allah bes, gayrı heves.”

Mehmed Kayalar
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ayân : açık, aşikâr
cânân : sevgili, gönül verilmiş
cilve : görünme, yansıma
feryâd : bağırma
firdevs : cennetin en yüksek yeri, makamı
hatib-i devr-i zamân : bulunduğu dönemin hatibi
heves : gelip geçici arzu ve istek
imdat : yardım
kehkeşân : Samanyolu galâksisi
kevn ü mekân : kâinat, âlem; bütün varlıklar
rahmet : İlâhî şefkat, merhamet ve ihsan
rânâ : güzel, hoş
seher : tan, sabah olmaya başladığı vakit
sürur : huzur, mutluluk, sevinç
zahir : açık, görünen
zuhûr : ortaya çıkma, görünme
Yükleniyor...