Halbuki aşk ücret ister ve mukabele talep eder. Aşkın ağlamaları bir nevi taleptir, bir ücret istemektir.

Demek, suver-i Kur’âniyenin en parlağı olan Sûre-i Yusuf’un en parlak nuru olan Hazret-i Yâkub’un (a.s.) şefkati, ism-i Rahmân ve Rahîm’i gösterir ve şefkat yolu rahmet yolu olduğunu bildirir. Ve o elem-i şefkate devâ olarak da 1 فاَللهُ خَيْرٌحاَفِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِين dedirir.

2 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Said Nursî

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “En iyi koruyucu Allah’tır; merhametlilerin en merhametlisi de Odur.” Yusuf Sûresi, 12:64.
2 : Bâkî olan sadece Odur.
Önceki Risale: Yedinci Mektup / Sonraki Risale: Dokuzuncu Mektup
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

(a.s.) : aleyhisselâm; Allah’ın selâmı onun üzerine olsun
devâ : ilâç, çare
elem-i şefkat : şefkat acısı
ism-i Rahmân : Allah’ın Rahmân ismi; kullarına karşı sınırsız rahmet sahibi olan ve rahmetinin eserleri dünya ve âhireti dolduran Allah
mukabele : karşılık
nevi : tür, çeşit
Rahîm : rahmetinin çok özel mükâfatları olan, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Allah
rahmet : merhamet, bağış, acıma, esirgeme
Sûre-i Yusuf : Yusuf Sûresi; Kur’ân-ı Kerimin 12. sûresi
suver-i Kur’âniye : Kur’ân’ın sûreleri
şefkat : içten ve karşılıksız sevgi; acıma ve koruma hissi
Yükleniyor...