SEKİZİNCİ NÜKTE

Diyorsunuz ki: “Amcası Ebu Talib’in imanı hakkında esah nedir?”

Elcevap: Ehl-i teşeyyu’, imanına kail; Ehl-i Sünnetin ekserîsi imanına kail değiller. Fakat benim kalbime gelen budur ki:

Ebu Talib, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın risaletini değil, şahsını, zâtını gayet ciddî severdi. Onun o gayet ciddî, o şahsî şefkati ve muhabbeti, elbette zayie gitmeyecektir. Evet, ciddî bir surette Cenâb-ı Hakkın Habib-i Ekremini sevmiş ve himaye etmiş ve taraftarlık göstermiş olan Ebu Talib’in, inkâra ve inada değil, belki hicab ve asabiyet-i kavmiye gibi hissiyata binaen makbul bir iman getirmemesi üzerine, Cehenneme gitse de, yine Cehennem içinde bir nevi hususî cenneti, onun hasenatına mükâfaten halk edebilir. Kışta bazı yerde baharı halk ettiği ve zindanda, uyku vasıtasıyla, bazı adamlara zindanı saraya çevirdiği gibi, hususî cehennemi, hususî bir nevi cennete çevirebilir.
وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ لاَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ 1

سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَاعَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 2

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Gerçek ilim Allah katındadır. Gaybı Allah’tan başkası bilemez.
2 : “Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki Sen, ilmi ve hikmeti herşeyi kuşatan Alîm-i Hakîmsin.” Bakara Sûresi, 2:32.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
asabiyet-i kavmiye : kavminin ve milletinin örf, âdet ve değerlerine körükörüne bağlılık, ırkçılık
binaen : dayanarak
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah
Ehl-i teşeyyû’ : Şîa Mezhebi taraftarları
ekser : çoğunluk
esah : en doğru
gayet : çok
Habib-i Ekrem : Allah’ın sevgilisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
halk etme : yaratma
hasenat : hayırlar, iyilik ve güzellikler
hicap : utanma
himaye etme : koruma altına alma
hissiyat : hisler, duygular
hususî : özel
kail : kanaat ve görüş ileri süren, kabul eden
makbul : kabul edilen
merhameten : acıma ve şefkatle
muhabbet : sevgi
mükâfat : ödül
nevi : çeşit
nükte : ince mânâlı söz
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
risalet : elçilik, peygamberlik
suret : biçim, şekil
şefkat : acıyarak ve esirgeyerek sevme
zayi : ziyan, kayıp
Yükleniyor...