İ’lem Eyyühe’s-Said! Nedir bu gurur ve nedir bu gaflet? Nedir bu haşmet, nedir bu istiğna, nedir bu azamet? Elindeki ihtiyar bir kıl kadardır ve iktidarın bir zerre kadardır. Ve hayatın söndü, ancak bir şûle kaldı. Ömrün geçti, şuurun söndü, bir lem’a kaldı. Şöhretin gitti, ancak bir an kaldı.

Zamanın geçti; kabirden başka mekânın var mı? Bîçare! Aczine ve fakrına bir had var mı? Emellerin nihâyetsizdir, ecelin yakındır. Evet, böyle acz ve fakrınla iktidar ve ihtiyardan hâli bir insanın ne olacak hali? Hazâin-i rahmet sahibi Hâlık-ı Rahmânü’r-Rahîme, böyle bir acz ile itimad etmek lâzımdır. Odur herkese nokta-i istinad. Odur her zaife cihet-i istimdat.
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Katrenin Zeyli / Sonraki Risale: Zeylû'l-Hubâb
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acz : güçsüzlük
bîçare : çaresiz, zavallı
cihet-i istimdat : yardım ciheti, yönü
ecel : ölüm vakti
emel : arzu, istek
fakr : fakirlik, başkalarına muhtaç olma
had : sınır
hal : durum
Hâlık-ı Rahmânü’r-Rahîm : rahmet ve merhameti bütün varlıkları kuşatan ve herbir varlığa özel rahmet ve şefkat tecellîleri olan Yaratıcı, Allah
hâli : boş, uzak
hazâin-i rahmet : sonsuz rahmet ve şefkat hazineleri
ihtiyar : dileme, seçme
iktidar : güç, kudret
itimad etmek : güvenmek, dayanmak
nihâyetsiz : sonsuz
nokta-i istinad : dayanak noktası
zaife : zayıf, dayanıksız
Yükleniyor...