Sekizinci Söz

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم
1  اَللّٰهُ لاَۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ 
2  اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ اْلاِسْلاَم 


Şu dünya ve dünya içindeki ruh-u insanî ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini; ve eğer din-i hak olmazsa dünya bir zindan olması; ve dinsiz insan en bedbaht mahlûk olduğunu; ve şu âlemin tılsımını açan, ruh-u beşerîyi zulümâttan kurtaran Yâ Allah ve Lâ ilâhe illâllah olduğunu 3 anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciğe bak, dinle: Eski zamanda, iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Git gide ta yol ikileşti. O iki yol başında ciddî bir adamı gördüler. Ondan sordular: “Hangi yol iyidir?” O dahi onlara dedi ki: “Sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir.” Bunu dinledikten sonra, güzel huylu kardeş sağ yola “Tevekkeltü alâllah” deyip gitti ve nizam ve intizama tebaiyeti kabul etti. Ahlâksız ve serseri olan diğer kardeş, sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, mânen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz:..

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Allah Teâlâ ki, Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Hayy Odur (Hayatı ezelî ve ebedî olan ve bütün varlıklara hayat veren Odur). Kayyum Odur (Bizzat kâim olan Odur. Varlığı sonsuza kadar devam eder, bütün varlıklar Onunla ayakta durur ve varlıkları Onunla devam eder).” Bakara Sûresi, 2:255.
2 : “Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslâm dinidir.” Âl-i İmran Sûresi, 3:19.
3 : bk. A’lâ Sûresi, 87:14-19.
Önceki Risale: Yedinci Söz / Sonraki Risale: Dokuzuncu Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem : dünya
arşın : yaklaşık 68 cm’lik bir ölçü birimi
bedbaht : talihsiz, kötü talihli
din-i hak : hak din, İslâm
emniyet : güven
hâli : boş
ihtiyar : irade, tercih
intihap : seçme
intizam : disiplin, düzen
külfet : zorluk
Lâ ilâhe illâllah : Allah’tan başka ilah yoktur
mahiyet : esas, nitelik
mahlûk : yaratık
mânen : mânevî olarak
meşelik : orman
nizam : düzen
ruh-u beşerî : insan ruhu
ruh-u insanî : insan ruhu
saadet : mutluluk
sada : ses
sahra : ova, meydan
şekavet : sıkıntı, mutsuzluk
tebaiyet : uyma, tabi olma
temsilî : kıyaslamalı benzetme şeklinde, analojik
tevekkeltü alâllah : “Allah’a dayandım ve güvendim”
tılsım : sır, gizem
zahiren : görünüşte
zulümât : karanlıklar
Yükleniyor...