Mu’cizât-ı Kur’âniye Risalesi

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ اْلاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَاْتوُا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لاَ يَاْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً 1

Mahzen-i mu’cizat ve mu’cize-i kübrâ-yı Ahmediye (a.s.m.) olan Kur’ân-ı Hakîm-i Mu’cizü’l-Beyanın hadsiz vücuh-u i’câzından kırka yakın vücuh-u i’câziyeyi Arabî risalelerimde ve Arabî Risale-i Nur’da ve İşârâtü’l İ’câz namındaki tefsirimde ve geçen şu yirmi dört Sözlerde işaretler etmişiz. Şimdi, onlardan yalnız beş vechini bir derece beyan ve sair vücuhu içlerinde icmâlen derc ederek ve bir mukaddime ile onun tarif ve mahiyetine işaret edeceğiz.
Mukaddime

Üç cüzdür.

BİRİNCİ CÜZ: Kur’ân nedir, tarifi nasıldır?

Elcevap: On Dokuzuncu Sözde beyan edildiği ve sair Sözlerde ispat edildiği gibi Kur’ân;
• şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,
• ve âyât-ı tekvîniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi,
• ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri,
• ve zeminde ve gökte gizli esmâ-i İlâhiyenin mânevî hazinelerinin keşşafı,
• ve sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikin miftahı,..

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : "De ki: And olsun, eğer bu Kur’ân’ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp da hepsi birbirine yardımcı olsalar, yine de onun benzerini getiremezler." İsrâ Sûresi, 17:88
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Dördüncü Söz / Sonraki Risale: Yirmi Altıncı Söz
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i gayb : görünmeyen âlem
âlem-i şehadet : görünen âlem
Arabî : Arapça
âyât-ı tekvîniye : yaratılışa ait âyetler, deliller
beyan : açıklama
cüz : kısım, bölüm
derc etmek : yerleştirmek
esmâ-i İlâhiye : Allah’ın isimleri
hadsiz : sayısız
hakaik : hakikatler, gerçekler
icmâlen : kısaca, özetle
keşşaf : keşf edici, açığa çıkarıcı
kitab-ı kebir-i kâinat : büyük kâinat kitabı
Kur’ân-ı Hakîm-i Mu’cizü’l-Beyan : ifade ve açıklamalarıyla mu’cize olan ve sayısız hikmetleri içinde bulunduran Kur’ân
mahiyet : iç yüz, asıl esas
mahzen-i mu’cizât : mu’cizeler mahzeni, deposu
miftah : anahtar
Mu’cizât-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın mu’cizeleri
mu’cize-i kübrâ-yı Ahmediye : Peygamberimizin en büyük mu’cizesi
mukaddime : giriş
muzmer : gizli, saklı
müfessir : tefsirci, yorumcu
mütenevvi : çeşitli
nam : ad
risale : küçük kitap
sair : diğer
sutûr-u hâdisât : olaylar dizisi
tarif : tanım, açıklama
tefsir : Kur’ân’ın mânâ bakımından izahı, yorumu
tercüman-ı ebedî : ebedî, sonsuz tercüman
tercüme-i ezeliye : zamanüstü tercüme
vech : yön
vücuh : yönler
vücuh-u i’câz : mu’cizelik yönleri
zemin : yeryüzü
Yükleniyor...