ÜÇÜNCÜ VECİH: Fazilet-i a’mâl ve sevab-ı ef’âl ve fazilet-i uhreviye cihetinde Sahâbelere yetişilmez. Çünkü, nasıl bir asker bazı şerâit dahilinde, mühim ve mahuf bir mevkide, bir saat nöbette bir sene ibadet kadar bir fazilet kazanabilir; 1 ve bir dakikada bir kurşunu yemekle, en ekall kırk günde ancak kazanılacak velâyet derecesi gibi bir makama çıkıyor. Öyle de, Sahâbelerin tesis-i İslâmiyette ve neşr-i ahkâm-ı Kur’âniyede hizmetleri ve İslâmiyet için bütün dünyaya ilân-ı harp etmeleri o kadar yüksektir ki, bir dakikasına, başkaları bir senede yetişemez. Hattâ, denilebilir ki, bütün dakikaları, o hizmet-i kudsiyede, o şehid olan neferin dakikası gibidir. Bütün saatleri, müthiş bir makamda bir saat nöbet tutan fedakâr bir neferin nöbeti gibidir ki, amel az, ücreti çok, kıymeti yüksektir.

Evet, Sahâbeler madem İslâmiyetin tesisinde ve envâr-ı Kur’âniyenin neşrinde, saff-ı evvel teşkil ediyorlar. Es-sebebü ke’l-fâil 2 sırrınca, bütün ümmetin hasenâtından onlara hisse çıkar.

Ümmetin 3 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰۤى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ demesiyle, Sahâbelerin, bütün ümmetinin hasenâtından hissedarlıklarını gösteriyor.

Hem, nasıl ki bir ağacın kökündeki küçük bir meziyet, ağacın dallarında büyük bir suret alır, büyük bir daldan daha büyüktür. Hem nasıl ki mebdede küçük bir irtifa, gittikçe bir yekûn teşkil eder. Hem nasıl ki nokta-i merkeziyeye yakın bir iğne ucu kadar bir ziyadelik, daire-i muhitada bazan bir metre kadar ziyadeye mukabil geliyor. Aynen şu dört misal gibi, Sahâbeler, İslâmiyetin şecere-i nuraniyesinin köklerinden, esaslarından oldukları, hem bina-yı İslâmiyetin hutut-u nuraniyesinin mebdeinde, hem cemaat-i İslâmiyenin imamlarından ve adedlerinin evvellerinde, hem şems-i nübüvvet ve sirâc-ı hakikatin merkezine yakın olduklarından, az amelleri çoktur, küçük hizmetleri büyüktür. Onlara yetişmek için, hakikî Sahâbe olmak lâzım geliyor.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : bk. Buhârî, Cihad 73; Müslim, Emare 163; Tirmizî, Cihad 2; Nesâî, Cihad 39; İbni Mâce, Cihad 7; Müsned 1:62, 65-66, 75, 2:177, 3:468.
2 : bk. Müslim, İmare 133; Tirmizî, İlim 14; Ebu Dâvud, Edep 115; Müsned, 4:120, 5:272-274, 357.
3 : Allahım, Efendimiz Muhammed’e ve âl ve Ashabına rahmet et.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bina-yı İslâmiyet : İslâmiyet binası
cemaat-i İslâmiye : İslâm cemaati
dahil : iç
daire-i muhita : kuşatıcı daire
ekall : en az
envâr-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın nurları, hakikatleri
es-sebebü ke’l-fâil : birşeye sebep olan onu yapan gibidir
hasenât : iyilikler, sevaplar
hisse : pay
hissedar : pay sahibi
hizmet-i kudsiye : kutsal hizmet
hutut-u nuraniye : nurlu hatlar, çizgiler
ilân-ı harp etmek : savaş ilan etmek
irtifa : yükseklik
mahuf : tehlikeli, korkulan
mebde’ : temel, kök, başlangıç
meziyet : üstün özellik
mukabil : karşılık
nefer : asker, er
neşir : yayma
neşr-i ahkâm-ı Kur’âniye : Kur’an hükümlerinin yayılması
nokta-i merkeziye : merkez nokta
saff-ı evvel : ilk saf, ilkler
Sahâbe : Peygamberimizi (a.s.m.) dünya gözüyle görüp onun yolundan giden Müslümanlar
sirâc-ı hakikat : hakikat lambası
suret : biçim, şekil
şecere-i nuraniye : nurlu ağaç
şems-i nübüvvet : peygamberlik güneşi
şerâit : şartlar
Yükleniyor...