Bu makam münasebetiyle hatıra gelen bir salâvatın bir nüktesini beyan ediyorum. Şöyle ki:

Namaz tesbihatının âhirinde Şâfiîlerde gayet müstamel ve meşhur bir salâvat olan اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰۤى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعَدَدِ كُلِّ دَاۤءٍ وَدَوَاۤءٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ كَثِيرًا كَثِيرًا 1 nın ehemmiyeti yüzündendir ki, insanın hikmet-i hilkati ve sırr-ı câmiiyeti ise, her zaman, her dakika Hâlıkına iltica ve yalvarmak ve hamd ve şükür etmek olduğundan, insanı dergâh-ı İlâhiyeye kamçı vurup sevk eden en keskin ve müessir sâik, hastalıklar olduğu gibi, insanı kemâl-i şevkle şükre sevk eden ve tam mânâsıyla minnettar edip hamd ettiren tatlı nimetler ise, başta şifalar ve devalar ve afiyetler olduğundan, bu salâvat-ı şerife gayet müşerref ve mânidar olmuştur.

Ben bazan 2 بِعَدَدِ كُلِّ دَاۤءٍ وَدَوَاۤءٍ dedikçe, küre-i arzı bir hastahane suretinde ve maddî ve mânevî bütün dertlerin ve ihtiyaçların dermanlarını ihsan eden Şâfî-i Hakikînin pek âşikâr bir mevcudiyetini ve küllî bir şefkatini ve kudsî ve geniş bir rahîmiyetini hissediyorum.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e (a.s.m.) ve Efendimiz Muhammed’in (a.s.m.) âline, bütün hastalıklar ve ilaçlar adedince salât eyle ve onu ve âlini çok çok mübarek kıl ve selâm et.”
2 : “Bütün hastalıklar ve ilâçlar adedince.”
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

câmid : cansız
dalâlet : hak yoldan sapkınlık, inançsızlık
dergâh-ı İlâhiye : Allah’ın yüce katı
Hâlık : her şeyi yaratan Allah
hâsiyet : özellik
hikmet : herşeyin belirli gayelere yönelik olarak, mânâlı, faydalı ve tam yerli yerinde yaratılması
hikmet-i hilkat : yaratılış hikmeti, gayesi
ihsan etmek : bağışlamak, sunmak
iltica : sığınma
kemâl-i şevk : tam bir istek ve arzu
kudsî : her türlü kusur ve noksandan uzak, mukaddes
küre-i arz : yeryüzü, dünya
mevcudiyet : var olma hâli
müessir : tesirli, etkili
müstamel : kullanılan
müşerref : şerefli, değerli
nükte : ince mânâ
rahîmiyet : merhamet ve şefkatin herbir varlıkta görülmesi
sâik : sevk eden, sürükleyen
salâvat-ı şerife : Peygamberimize edilen rahmet ve esenlik duası
sırr-ı câmiiyet : pek çok özelliğin bir arada bulunması ve zengin donanıma sahip olmasındaki sır
Şâfî-i Hakikî : gerçek şifa veren Allah
Şâfiîler : İmam-ı Şâfiî’nin kurduğu mezhepten olanlar
şuurkârâne : şuurlu ve bilinçli bir şekilde
tesbihat : Allah’ı noksan sıfatlardan yüce tutan sözler
tevhid : birleme; herşeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma
Yükleniyor...