بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1
Aziz, sıddık kardeşlerim; Ben hem Risale-i Nur’u, hem sizleri, hem kendimi, Hüsrev ve Hıfzı ve Bartınlı Seyyid’in kıymettar müjdeleriyle hem tebrik, hem tebşir ediyorum. Evet, bu sene hacca gidenler, Mekke-i Mükerremede Nurun kuvvetli mecmualarını büyük âlimlerin hem Arapça, hem Hintçe tercüme ve neşre çalışmaları gibi, Medine-i Münevverede dahi o derece makbul olmuş ki, Ravza-i Mutahharanın Makber-i Saadeti üstünde konulmuş. Hacı Seyyid, kendi gözüyle Asâ-yı Mûsâ mecmuasını kabr-i Peygamberî (a.s.m.) üzerinde görmüş. Demek makbul-ü Nebevî olmuş ve rıza-yı Muhammedî Aleyhissalâtü Vesselâm dairesine girmiş. Hem niyet ettiğimiz ve buradan giden hacılara dediğimiz gibi, Nurlar bizim bedelimize o mübarek makamları ziyaret etmişler. Hadsiz şükür olsun, Nurun kahramanları bu mecmuaları tashihli olarak neşretmeleriyle, pekçok faidelerinden birisi de; beni tashih vazifesinden ve merakından kurtardığı gibi, kalemle yazılan sair nüshalara tam bir me’haz olmak cihetinde yüzer tashihçi hükmüne geçtiler. Cenâb-ı Erhamürrâhimîn o mecmuaların herbir harfine mukàbil onların defter-i hasenatlarına bin hasene yazdırsın. Âmin, âmin, âmin.
• • •

Müjdeli ve tabiri çıkmış lâtif bir rüya

Bana hizmet eden Ali geldi, dedi: “Ben rüyada gördüm ki, sen Hüsrev’le beraber Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmın elini öptün.” Birden, bir mektup aldım ki, Hüsrev’in hattıyla yazılan Asâ-yı Mûsâ mecmuasını kabr-i Muhammedî Aleyhissalâtü Vesselâm üzerinde hacılar görmüşler. Demek benim bedelime Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmın mânevî elini, Hüsrev kaleminin vasıtasıyla öpmüş ve rıza-yı Nebeviyeye mazhar olmuş.
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah’ın adıyla.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Şuâ / Sonraki Risale: Beşinci Şuâ
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
âlim : ilim sahibi, çok bilgili olan
âmin : “Allah’ım kabul eyle”
Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
âlim : ilim sahibi, çok bilgili olan
âmin : “Allah’ım kabul eyle”
Asâ-yı Mûsâ : Mûsâ’nın Asâsı anlamında Risale-i Nur’da yer alan bir eser
Cenâb-ı Erhamürrâhimîn : merhametlilerin en merhametlisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah
cihet : şekil, yön
defter-i hasenat : sevap ve iyiliklerin yazıldığı mânevî defter
hadsiz : sayısız, sınırsız
hasene : sevap, iyilik
kabr-i Muhammedî : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) mezar-ı şerifleri
kabr-i Peygamberî : Hz. Peygamberin mezar-ı şerifleri
kıymettar : kıymetli, değerli
latîf : güzel, hoş
Makber-i Saadet : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek kabirleri
makbul : kabul edilen
makbul-ü Nebevî : Peygamber Efendimizin kabulü
mazhar olmak : erişmek, nail olmak
me’haz : kaynak
mecmua : kitap
Medine-i Münevvere : nurlu ve medenî olan Medine şehri
Mekke-i Mükerreme : aziz, mukaddes Mekke şehri
mukàbil : karşılık
mübarek : bereketli
neşr : yayımlama
nüsha : kopya
Ravza-i Mutahhara : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) kabri ile minberi arasındaki şerefli alan, saha
rıza-yı Muhammedî : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) rızası
rıza-yı Nebeviye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) rızası, izni
sair : diğer
şükür : Allah'ın (c.c.) nimetlerine karşı memnunluk gösterme; Allah'a teşekkür etme
tabir : açıklama, yorum
tashih : düzeltme
tashihçi : tashih eden, düzelten
tebrik etmek : mübârek kılmak, kutlamak
tebşîr etmek : müjdelemek
Asâ-yı Mûsâ : Mûsâ’nın Asâsı anlamında Risale-i Nur’da yer alan bir eser
Cenâb-ı Erhamürrâhimîn : merhametlilerin en merhametlisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah
cihet : şekil, yön
defter-i hasenat : sevap ve iyiliklerin yazıldığı mânevî defter
hadsiz : sayısız, sınırsız
hasene : sevap, iyilik
kabr-i Muhammedî : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) mezar-ı şerifleri
kabr-i Peygamberî : Hz. Peygamberin mezar-ı şerifleri
kıymettar : kıymetli, değerli
latîf : güzel, hoş
Makber-i Saadet : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek kabirleri
makbul : kabul edilen
makbul-ü Nebevî : Peygamber Efendimizin kabulü
mazhar olmak : erişmek, nail olmak
me’haz : kaynak
mecmua : kitap
Medine-i Münevvere : nurlu ve medenî olan Medine şehri
Mekke-i Mükerreme : aziz, mukaddes Mekke şehri
mukàbil : karşılık
mübarek : bereketli
neşr : yayımlama
nüsha : kopya
Ravza-i Mutahhara : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) kabri ile minberi arasındaki şerefli alan, saha
rıza-yı Muhammedî : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) rızası
rıza-yı Nebeviye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) rızası, izni
sair : diğer
şükür : Allah'ın (c.c.) nimetlerine karşı memnunluk gösterme; Allah'a teşekkür etme
tabir : açıklama, yorum
tashih : düzeltme
tashihçi : tashih eden, düzelten
tebrik etmek : mübârek kılmak, kutlamak
tebşîr etmek : müjdelemek
Yükleniyor...