10. Söz (6. Hakikat)

Bâb-ı haşmet ve sermediyet olup, ism-i Celil ve Bâki cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki: Bütün mevcudatı Güneşlerden, ağaçlardan zerrelere kadar emirber nefer hükmünde teshir ve idare eden bir haşmet-i rububiyet; şu misafirhane-i dünyada muvakkat bir hayat geçiren perişan fâniler üstünde dursun.. sermedî, bâki bir daire-i haşmet ve ebedî, âlî bir medar-ı rububiyeti icad etmesin? Konuşmacılar -> Kenan Demirtaş & Fethi Erol

İndirme Linkleri
Kategorileri:
Okunma sayısı : 10.153
Yükleniyor...