Flash (TheThirtiethFlash)

İsm-i Âzamın altı nüktesini altı isimle açıklar. Nükte: Kuddüs isminin nüktesine dairdir. Kâinat fabrikasının bu cilve ile temizlenmekte olduğunu îzâh eder. İkinci Nükte: Adl isminin cilvesini gösterir. Üçüncü Nükte: Birinci Noktası: Hakîm isminin en büyük tecellisini ele alır.

İndirme Linkleri
Yükleniyor...