Hayat bir çeşit tecellî-i vahdettir

Yükleniyor...