Allah Tektir, Ortağı Olamaz!

İkinci Bab
(Berâhin-i Tevhidiyeye dairdir.)
Dünyaya iman için gönderilen ve bütün kâinatta fikren seyahat eden ve herşeyden Hâlıkını soran ve her yerde Rabbini arayan ve hakkalyakîn derecesinde İlâhını vücub-u vücud noktasında bulan dünya misafiri, kendi aklına dedi ki: “Gel, Vâcibü’l-Vücud Hâlıkımızın vahdet burhanlarını temâşâ için yine beraber bir seyahate gideceğiz.”...
Açıklayan: Prof. Dr. Şener Dilek
İndirme Linkleri
Yükleniyor...