Allah'ın hikmeti, peygamberliği gerektiriyor.

"Sâniin hikmeti ve ef’âlindeki adem-i abesiyet ve kâinattaki en hasis ve en kalîl şeyde nizamın müraatı ve adem-i ihmali ve nev-i beşerin mürşide olan ihtiyac-ı zarurîsi, nev-i beşerde vücud-u nübüvvet, kat’an istilzam ederler."

Yer: Muhakemat, Üçüncü Makale (Unsur'u-l Akide), İkinci Maksad
Açıklayan: Prof. Dr. Şadi Eren

İndirme Linkleri
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...