Bazı Hayvanların Etle Beslenmesinin Hikmeti

İndirme linkleri eklenecek, inşallah, sabrınız için teşekkür ederiz.

Bazı Hayvanların Etle Beslenmesinin Hikmeti

Allah, bir kısım hayvanları bitkilerle rızıklandırıyor, bir kısmını da etle besliyor. Hayvanların hepsi bitkiyle beslenselerdi, her gün ölen milyonlarca hayvan cenazesi yeryüzünü kaplayacaktı. Bu durumda insanlar dünyada duramaz, boğulacak hâle gelir, hayattan ölüme kaçmayı kurtuluş olarak görürlerdi.

Etle beslenen hayvanlar bir taraftan yeryüzünü temizleyerek “Kuddüs” isminin tecellisine vesile olurlar, bir taraftan da Cenab-ı Hakk’ın “Rezzak” ismini gösterirler. İşte bu hikmetli rızık taksimi Allah’ın büyük bir ihsanıdır.

Her nefsin ölümü tadacağı muhakkak… Bu durumda bazı canlı türlerinin ölümü tatmalarına, onlarla beslenen türler memur edilmiş oluyorlar. Aç bir kaplan, ömür vadesi tükenmiş bir ceylanı yakalayıp yemekle yeryüzünün kokuşmuş bir mezbeleye dönmesine mani olduğu gibi, Allah’ın “Rezzak” isminin kendisine sunduğu rızıkla hayatını devam ettiriyor.

Üretme çiftliklerinde her gün sayılamayacak kadar çok canlının hayatına son verip onları afiyetle yiyen insanoğlunun aslanlara, kaplanlara, parslara söyleyeceği fazla bir sözü olmasa gerek.

Metin: Prof. Dr. Alaaddin BAŞAR

Yükleniyor...