Bir harfte bin kitabı yazmak!

BEŞİNCİ BURHAN
Ey vesveseli arkadaş! Gel, bu azîm sarayın nakışlarına dikkat et. Ve bütün bu şehrin ziynetlerine bak. Ve bütün bu memleketin tanzimatını gör. Ve bütün bu âlemin san’atlarını tefekkür et. İşte, bak: Eğer nihayetsiz mu’cizeleri...
ALTINCI BURHAN
Gel, bu geniş ovaya çıkacağız. İşte, o ova içinde yüksek bir dağ var. Üstüne çıkacağız, tâ bütün etrafı görülsün. Hem herşeyi yakınlaştıracak güzel dürbünleri de beraber alacağız. Çünkü bu acip memlekette acip işler oluyor. Her saatte,..
Açıklayan: Dr. Ahmet Çolak
İndirme Linkleri
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...