Ehli Dalaletin, Ehli Hakka Galip Gelmesinin Hikmetleri

BİRİNCİ İŞARET
Sual: Şeytanların kâinatta icad cihetinde hiçbir medhalleri olmadığı, hem Cenâb-ı Hak rahmet ve inâyetiyle ehl-i hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehâsinleri ehl-i hakka müeyyid ve müşevvik bulunduğu, hem dalâletin müstekreh çirkinlikleri ehl-i dalâleti tenfir ettikleri halde, hizbüşşeytanın çok defa galebe etmesinin hikmeti nedir? Ve ehl-i hak, her vakit şeytanın şerrinden Cenâb-ı Hakka sığınmasının sırrı nedir?..
Okunan Yer: On Üçüncü Lem'a
Açıklayan: Hüseyin Yazıcı
İndirme Linkleri
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...