Eşyanın yaratılması ve farklılığının Allah'ın varlığına delil olması...

İkinci Pencere
Eşya, vücut ve teşahhusatlarında, nihayetsiz imkânat yolları içinde mütereddit, mütehayyir, şekilsiz bir surette iken, birden bire gayet...
Üçüncü Pencere
Zeminin yüzünde, dört yüz bin muhtelif taifeden ibaret olan bütün hayvânat ve nebâtat envâının ordusu, bilmüşahede ayrı ayrı erzakları...
Dördüncü Pencere
İstidat lisanıyla bütün tohumlar tarafından; ve ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla bütün hayvanlar tarafından; ve lisan-ı ıztırarî ile bütün muztarlar taraf...
Açıklayan: Prof. Dr. Alaaddin BAŞAR
İndirme Linkleri
Yükleniyor...