Hadîslerin bize sağlam ulaştığını nereden bileceğiz?

Bu zamana kadar uzun mesafeden gelen, şu zamandan tâ o zamana kadar bu hâdiseleri, nasıl bileceğiz ki karışmamış ve sâfidir?

Mu’cizât-ı Nebeviyenin bereket-i taam hususunda olan kısmından birkaç kat’î ve mânen mütevatir misaline işaret edeceğiz. Bahisten evvel bir mukaddime zikri münasiptir. Mukaddime: Şu gelecek bereketli mu’cizat misalleri, herbiri müteaddit tarikle, hattâ bazıları on altı tarikle sahih bir surette nakledilmiş. Ekserisi bir cemaat-i kesire huzurunda vuku bulmuş; o cemaat içinde muteber ve sadık insanlar onlardan bahsedip nakletmişler...

Okunan Yer: 19. Mektup| Yedinci Nükteli İşaret
Açıklayan: Dr. Ahmet Çolak

İndirme Linkleri
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ahmet.grgn58

İyi günler üstad 19.sozde evet sigara gibi bir adeti büyük bir hakim büyük bir hikmetle ancak daimi kaldırabilir diyor ya... 

O söylediği reşha akhenaton, sennemut, Nebukadnezar gibi kişiler bildiğim kadarıyla monoteist bir inancı, politeist bir inançtan araklamıştır.

A.) Onların yalan söylediğini nereden bileceğiz bu örnekler çoğaltılabilir haşa onlarda dinde reforma gitmişler 

B.) Evet üstadın dediği gibi haşa onlarda sigara gibi bir adeti olan kısım icin diyelim mesela onlarda birşeyler getirmişler ve etki birakmislar haşa üstadın dediği bu delil çürümüş olmaz mı 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Yorumunuzu anlayamdık biraz daha açmanızı rica ederiz. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...