Her Şey Allah'a Muhtaçtır.

Evet, kâinattaki mevcudata bakıyoruz ve görüyoruz ki, zaaf-ı mutlak içinde bir kuvvet-i mutlaka tezahürâtı var; ve acz-i mutlak içinde bir kudret-i mutlakanın âsârı görünüyor: meselâ, nebâtâtın tohumlarında ve köklerindeki ukde-i hayatiyelerinin intibahları zamanında gösterdikleri harika vaziyetleri gibi...

Okunan Yer: Sözler | Otuz Üçüncü Söz
Açıklayan: Prof. Dr. Şener Dilek

İndirme Linkleri
Yükleniyor...