Hiç bir müfsid "Ben müfsidim!" demez.

Sual: Efkârı teşviş eden, hürriyet ve meşrutiyeti takdir etmeyen kimlerdir?

Cevap: Cehalet ağanın, inat efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklit hazretlerinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde insan milletinden menba-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyettir. Benî beşerde ona intisap eden, bir dirhem zararını bin lira milletin menfaatine fedâ etmeyen, hem de menfaatini ızrar-ı nâs..

Açıklayan: Mustafa Karaman
Okunan Yer:
Risale-i Nur Külliyatı | Münâzarat

İndirme Linkleri
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

enis
peki ağabeylerin tv... Nurpenceresi: Değerli Kardeşimiz; sorunuza Üstaddan cevap verelim: "Sual: Nasıl iyilikten fenalık gelir?" "Cevap: Muhali talep etmek, kendine fenalık etmektir. Zerrâtı günahkârlardan mürekkep bir hükûmet tamamıyla mâsum olamaz. Demek, nokta-i nazar, hükûmetin hasenâtı, seyyiatına tereccuhudur. Yoksa, seyyiesiz hükûmet muhal-i âdidir. Ben öyle adamlara anarşist nazarıyla bakıyorum." Olması mümkün olmayan bir şeyi istemek ve onun peşine düşmek, insanın kendine fenalık etmesi demektir. Mesela ben yüzde yüz hayırlı ve hatasız olan bir hükümete destek veririm demek, imkansızın peşine düşmekle eş değerdir. Böyle bir hükümet yeryüzünde bulunamaz, bu gerçekçi bir bakış açısı değildir. Öyle ise gerçekçi olan bakış açısı; iyilikleri kötülüklerine, sevapları günahlarına, doğruları yanlışlarına galip olan bir hükümeti desteklemektir. Günahsız ve hatasız hükümet bulmak muhaldir. Selam ve dua ile...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...