Hizmet rehberi ve Lâhikalar'dan hizmet düsturları - 1. Ders

Ey âhiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur’âniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz:

Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-i hakikat, en makbul bir dua-yı mânevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en sâfi bir ubudiyet, ihlâstır...

Okunan Yer: Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a
Açıklayan: Prof. Dr. Alaaddin Başar
Okuyan: Cavit Çolak

İndirme Linkleri
Yükleniyor...