Hizmet rehberi ve Lâhikalar'dan hizmet düsturları - 3. Ders

Umum Nur talebelerine Üstad Bediüzzaman’ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir!

Aziz kardeşlerim; Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlâhîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlâhiyeye karışmamaktır. Bizler âsâyişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz...

Okunan Yer: Emirdağ Lâhikası-II, 151.Mektup
Açıklayan: Prof. Dr. Alaaddin Başar
Okuyan: Cavit Çolak

İndirme Linkleri
Yükleniyor...