İkindi ve akşam vaktinde kılınan namazın manaları

Asr vaktinde ki, o vakit hem güz mevsim-i hazinanesini ve ihtiyarlık halet-i mahzunânesini ve âhir zaman mevsim-i elîmânesini andırır ve hatırlattırır.

Mağrib vaktinde ki, o zaman hem kışın başlamasında yaz ve güz âleminin nazenin ve güzel mahlûkatının vedâ-yı hazinânesi içinde gurub etmesinin zamanını andırır,..


Okunan Yer: Sözler | Dokuzuncu Söz
Açıklayan: Dr. Ahmet Çolak

İndirme Linkleri
Yükleniyor...