İnsanın Hayatı Bir Dakikadan İbarettir!

DÖRDÜNCÜ REMİZ: Ey dünyaperest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için, birbiri içinde in’ikâs edip, göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi darken, bir şehir kadar geniş görünür...

Okunan yer: Lem'alar | On Yedinci Lem'a
Okuyan: Dr. Ahmet Çolak

İndirme Linkleri
Yükleniyor...