Block title
Block content

İnsanın yaratılış, yetenek ve görevlerinin ve Hak isminin âhirete işareti.

 

Hiç mümkün müdür ki, Cenâb-ı Hak ve Mâbûd-u Bilhak, insanı şu kâinat içinde rububiyet-i mutlakasına ve umum âlemlere rububiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd ve hitâbât-ı Sübhâniyesine en mütefekkir bir muhatap ve mazhariyet-i esmâsına en cami’ bir âyine ve onu İsm-i Âzamın tecellîsine ve her isimde bulunan İsm-i Âzamlık mertebesinin tecellîsine mazhar bir ahsen-i takvimde, en güzel bir mucize-i kudret ve hazâin-i rahmetinin müştemilâtını tartmak, tanımak için, en ziyade mizan ve âletlere mâlik bir müdakkik ve nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç ve fenadan en ziyade müteellim ve bekàya en ziyade müştak ve hayvanat içinde en nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç ve hayat-ı dünyeviyece en müteellim ve en bedbaht ve istidatça en ulvî ve en yüksek surette, mahiyette yaratsın da, onu müstaid olduğu ve müştak olduğu ve lâyık olduğu bir dar-ı ebedîye göndermeyip, hakikat-i insaniyeyi iptal ederek,..

 

Okunan Yer: Onuncu Söz | Mukaddime
Okuyan: Mehmed Kırkıncı

Paylaş

Yorumlar

meftun-u semper nur (doğrulanmadı)
Allah c.c. razı olsun cümlenizden...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Bülent Bektaş (doğrulanmadı)
Allah razı olsun hocam Tam bir Marifetullah dersi Sayenizde RabbimiC.C Peygamberimi S.A.V ve Üstadımı çok daha iyi tanıyorum Keşke sizi daha evvel dinleseydim ALLAH bu hizmeti bize sunanlar dan ebeden ve daimi razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...