İrade İmtihanı

İRADE İMTIHANI
Rabbimiz, bilinmek ve tanınmak diledi ve bu varlık âlemini yarattı. İlâhî irade nelerin nasıl olmasını dilemişse, hepsi o iradeye uygun olarak şekillendi, bezendi, donandı ve varlık sahasında boy gösterdiler.
O’nun iradesine kim karşı koyabilirdi!.. Cinler mi melek olacağız diyebileceklerdi? Hayvan mı, ben insan olacağım, diye diretecekti? Dünyaya, durması yasaklanmıştı. İstirahat yüzü görmeyecekti, tâ kıyamete kadar.
Hiçbir varlık, bu âleme geleceği zamanı da kendisi tayin etmiş değildi. Öyle olmasa, bugünkü koyunlar, hiç âhir zaman insanlarına gıda olmak isterler miydi?
Bir noktanın koordinatları belirlenmiş ise, grafikte alacağı yer de belli demektir. Başka yerde yerleşmesi düşünülemez.
Bütün mahlûkat da iki eksene bağlı: Zaman ve mekân. Her birinin hangi zaman ve mekânda yaratılacağı belirlenmiş…
Varlık âlemi içerisinde insan ayrı bir ihsana mazhar. Ona cüz’i irade verilmiş. Gerçekten irade büyük bir lütuf. Örümceğin bir ağı vardır, başka bir şey örmeyi dileyemez. İpek böceği de ağdan anlamaz. Ama, insan öyle mi? Elinden, iğne de çıkıyor, füze de... Fikrinden, nice farklı, hatta birbirine zıt kitaplar fırlayabiliyor.
Kul olduğunu bilen ve bunun şuuruna eren insan, kendi cüz’i iradesini Rabbinin küllî iradesine tâbi kılar. Yâni, O, neden razı oluyorsa, onu yapar; neye rızası yoksa, ondan kaçar.
Cenâb-ı Hak bu irade imtihanını başarabilen kullarını ebedî cennetle lütuflandıracaktır. İradelerini O’na isyanda kullananlar için de bir ebedî cehennem takdir etmiştir.
Geliniz o azap diyarına uğramamak için irademizi hayırda kullanalım... Böyle yaparsak, cennetleri çok gerilerde bırakan rızaya kavuşuruz.
Prof. Dr. Alaaddin BAŞAR
İndirme Linkleri
Yükleniyor...