İslamda menfi milliyetçilik fikri yoktur.

Fikr-i milliyet şu asırda çok ileri gitmiş. Hususan dessas Avrupa zalimleri, bunu İslâmlar içinde menfi bir surette uyandırıyorlar, tâ ki parçalayıp onları yutsunlar. Hem fikr-i milliyette bir zevk-i nefsanî var, gafletkârâne bir lezzet var, şeâmetli bir kuvvet var. Onun için, şu zamanda hayat-ı içtimaiye ile meşgul olanlara “Fikr-i milliyeti bırakınız” denilmez...

Okunan Yer: Yirmi Altıncı Mektup | 3. Mebhas
Okuyan: Mustafa Karaman

İndirme Linkleri
Yükleniyor...