Kayyum ismi nedir, varlıktaki tecellisi nasıldır? - 3.Bölüm

“O her an bir tasarruftadır.” Rahmân Sûresi, 55:29. “O dilediğini dilediği şekilde yapar.” Burûc Sûresi, 85:16. “O dilediğini dilediği şekilde yaratır.” Rum Sûresi, 30:54. “Herşeyin hüküm ve tasarrufu Onun elindedir.” Yâsin Sûresi, 36:83. Bak Allah’ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor.” Rum Sûresi, 30:50. gibi âyetlerin işaret ettikleri hallâkıyet-i İlâhiye ve faaliyet-i Rabbâniye içindeki sırr-ı Kayyûmiyetin bir derece inkişafına bir iki mukaddime ile işaret edeceğiz. BİRİNCİSİ: Şu kâinata baktığımız vakit görüyoruz ki, zaman seylinde mütemadiyen çalkanan ve kafile kafile arkasından gelip geçen mahlûkatın bir kısmı bir saniyede gelir, derakap kaybolur. Bir taifesi bir dakikada gelir, geçer. Bir nev’i, bir saat âlem-i şehadete uğrar, âlem-i gayba girer. Bir kısmı bir günde, bir kısmı bir senede, bir kısmı bir asırda, bir kısmı da asırlarda bu âlem-i şehadete gelip, konup, vazife görüp gidiyorlar...

Okunan Yer: Otuzuncu Lem'a, Altıncı Nükte
Açıklayan: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

İndirme Linkleri
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...