Kur'an Göz Sahiplerine Mucizeliğini İspat Eder!

Hattâ, yalnız gözü bulunan, kulaksız, kalbsiz, ilimsiz tabakasına karşı da, Kur’ân’ın bir nevi alâmet-i i’câzı vardır. Şöyle ki: Hafız Osman hattıyla ve basmasıyla olan Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın yazılan kelimeleri birbirine bakıyor.
HAŞİYE : Yalnız gözü bulunan, kulaksız, kalbsiz tabakasına karşı vech-i i’câzı, burada gayet mücmel ve muhtasar ve nâkıs kalmıştır. Fakat bu vech-i i’câzı Yirmi Dokuzuncu ve Otuzuncu Mektuplarda (Otuzuncu Mektup pek parlak tasavvur ve niyet edilmişti. Fakat yerini başkasına,İşârâtü’l-İ’câz’a verdi, kendisi meydana çıkmadı.) gayet parlak ve nuranî ve zâhir ve bâhir gösterilmiştir; hattâ körler de görebilir. O vech-i i’câzı gösterecek bir Kur’ân yazdırdık; inşaallah tab edilecek, herkes de o güzel vechi görecektir...
Açıklayan: Dr. Ahmet Çolak
İndirme Linkleri
Yükleniyor...