Kur’an’da Basit Hadiselerin Gösterilmesiyle Tefekküre Açılan Pencere

İKİNCİ ŞULE: İkinci Şulenin Üç Nuru var.
İKİNCİ NURU: Kur’ân-ı Hakîmin, âyetlerinin hâtimelerinde gösterdiği fezlekeler ve Esmâ-i Hüsnâ cihetindeki üslûb-u bediîsinde olan meziyet-i i’câziyeye dairdir.
BEŞİNCİ MEZİYET-İ CEZÂLET: Kur’ân, bazan tagayyüre maruz ve muhtelif keyfiyâta medar maddî cüz’iyatı zikreder. Onları hakaik-ı sabite suretine çevirmek için sabit, nuranî, küllî esmâ ile icmal eder, bağlar. Veyahut tefekküre ve ibrete teşvik eder bir fezleke ile hâtime verir...
Okuyan: Dr. Ahmet Çolak
İndirme Linkleri
Yükleniyor...