Kur'an'ın Mucize Olduğunu Herkes Anlayabilir mi?

Birinci Nükte: Eğer denilse, “İ’câz-ı Kur’ân belâğattedir. Halbuki umum tabakatın hakları var ki, i’câzında hisseleri bulunsun. Halbuki, belâğattaki i’câzı, binde ancak bir muhakkik âlim anlayabilir.”
Elcevap: Kur’ân-ı Hakîmin her tabakaya karşı bir nevi i’câzı vardır ve bir tarzda i’câzının vücudunu ihsas eder...
Açıklayan: Dr. Ahmet Çolak
İndirme Linkleri
Yükleniyor...